ینی انقددددد این افلاطوووون رساله در باب فلان و بهمان و کوفت و زهرمار داره ها دلم میخواد همین الان بشینم این وسط بزنم زیر گریه😭😭😭😭


رساله ی اتیفرن،رساله ی کارمیدنس،رساله ی پروتاغوراس:/ یاد جزیره ی گالاپاگوس میفتم:))

یکی نیس بگه عزیز دلم تو این همه رساله نوشتی ،یه ذره فک کردی من بدبخت الان باید همه اینا رو چجوری تو مخم جا کنم؟:((


پ.ن: ماهی زیر فشار رسالات افلاطون خرد میشود:/