آن روزها که هنوز گوشی بدست توی تنها کانال تلگرامه بدرد بخورم! اینور و انور میچرخیدم و موسیقی های جور واجوراش را گوش میکردم فکر نمیکردم بیایم بعد از دانلود کردن اولین پادکست، عاشق سینه چاک این رادیو بشوم،

ان جور که موسیقی ها شعر ها ترانه ها و قصه ها انقدر خوب کنار هم چیده شده بودند، دل کندن از آن نیم ساعته دل انگیز را خیلی خیلی سخت میکرد! هنوز هم وقتی" دامن پرچین سبلان" را میشنوم بعضی جاها همخوانی میکنم گاهی هم بغض میکنم یک جاهایی هم از ته دلم شاد میشوم، 

از نام گذاری های هر اپیزود تا با سلیقه چیدن و انتخاب کردنه دانه به دانه ی شعر ها و ترانه های این رادیو را من میپسندم. 

این هم کانال تلگرامش  من که تلگرام ندارم ولی اگر شما دارید حتما برید گوش ببدید و نهایت لذت رو داشته باشید، و مهمتر از همه! این یه رادیو هست لطفا عجله نکنید و حوصله داشته باشید:)