یکهو دلم خواست شما هم ببینیدش

از کارهای دوران دانشجویی که بسیار بسیار زیاد میخوامش!

دلم برای بوی گِل و جیغ جیغ های وسط کارگاه تنگ شده:(


پ ن: اگر عکس خیلی خیلی دیر بالا میاد بگین با کیفیت پایینشو بزارم