من از همین تریبون اعلام میکنم موندن خیلی هم خوبه!!

این تصمیم فصیحانه ی موندن و فرار نکردن موجب شد تا همه چی دست ب دست هم بده منو رسما شوت کنن همونجایی که دوس داشتم برم از دستشون فرار کنم:)) 

 اللن دیگه دلم نمیخواد جایی برم:)) واقعا دلم نمیخواد!