عاقا کسی نمیدونه من پینترست و چجوری دوباره راه بندازم؟  :|

کشت انقد به من ارور داد:|

احساس میکنم از همه ی لذت های دنیا عقب افتادم:|