خبر خوب اینکه موفق شدم  از بیداری در لنگ ظهر به بیداری در هشت صبح برسم .

خبر بد هم نداریم:| والله بسی هم خوب ک خبر بد نداریم.

فقط بنده هنوز به صداهای ماهواره ای ,جیغ جیغ های خانواده , باز و بسته کردن بیخودی در اتاقم واکنش های هیستریک و جنون امیز نشون میدم :/  طبیعیه دیگه؟!