تنها چیزی ک دلم میخواد اینه ک اجازه بدن کله ی بی مخمو بکنم توی لب تابمو کتاب های لعنتی مو بخونم


همین

همین همین

میشه اینهمه جیغ نزنن؟