بعضی بی نهایت ها  بی نهایت تر هستند..خیلی بی نهایتن...*گاس, شخصیت داستان , خطای ستارگان بخت ما , از جان گرینغمگینم

غمگین