میگم این انیمه های ژاپنی  از این که پسراشون رو سکسی و دخترونه نشون بدن خودشون بدشون نمیاد؟؟؟!!!  ینی سکسی بودن بد نیستا!ولی اینکه دخترونه سکسی باشیO_o   O_o

سواله خب! 


در جلسه های آتی به بحث انیمه خواهیم پرداخت! تا درودی دیگر بدرود :/