برای یک مراسم ختم دعوتم , با اینکه اصلا و ابدا هیچ علاقه ای به هیچ گونه مراسم اینچنینی ندارم  ولی مجبورم برم, حتی دیگه الان خودمم قبول کردم اونقدری بزرگ شدم که دیگه از زیر این مراسم ها در نروم, تنها شلوار تیره ام رو میپوشم ,حتی مشکی نیست سورمه ای تیرست ولی خببب کی میخواد دقت کنه؟؟ بلوزمو در میارمو به خودم تو اینه نگاه میکنم...  تنها بلوز مشکی مو از کمد در میارم،میپوشمش حالااا دنبال یه پالتوی مناسبم خب خاکستری از سبز نارنجی چارخونه طبیعتا بهتره دیگه نه؟ یا بایر اونیو بپوشم ک روش یه خرگوش عینکی داره؟ : دیاینا رو دیروز نوشتم بعد یهو مجبور شدم ببندم و برم، بعد که برگشتم دیگه اصلا یادم نمیومد ادامش چی بود چی میخواستم بگم قصدم چی بود:/

دیگه میزارمش که از عریضه خالی نباشم:))