اصلن باورم نمیشه دارم دوباره برا کنکور درس میخونم:|

انگار نه انگار چار پنج سال پیش بوده

احساس دبیرستانی بودن دارم  شدیییییید:|