از شایع ترین و بارز ترین علت های غایب بودن من از جمع خانواده درحال خانه و در کنار جمیع غیبت گویان مونث و مذکر


ماهوارستتتتتت! ماهواره با اون سریالای ترکی مزخرفففففف


اصن به شنیدن صدای اونخانومه که میگه :علی رضا خاااااان....

بشدت آلرژیییییی دارم .

از دیدنروابط بی بنیاده آبکی شون عقم میگیره


از اون خانومه هم ک زرت و زرت هی ساعت سریالا رو یاداوری میکنه هم بسییییی عصبانیم:|||||پ.ن:الندارمسعی میکنم آروم باشم:|  یکم دیگه خونم بجوشه کاملا تبخیر میشم.